CPN & ARISTARH – ČETVRTO PREDAVANJE

“ASTRONOMSKA UČIONICA POD VEDRIM NEBOM”

-ČETVRTO PREDAVANJE-

U saradnji Centra za promociju nauke (CPN) i astronomskog društva „Aristarh“ realizovano je četvrto predavanje u okviru projekta „Astronomska učionica pod vedrim nebom“. Predavanje je održano u Osnovnoj školi „Vuk Stefanović Karadžić“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30.

Ovoga puta smo imali do sada najveći broj prisutnih učenika, oko 40 zainteresovanih đaka petog i šestog razreda kao i  nekoliko učenika osmog razreda. Ljubazni domaćin i ovog puta je bila profesorka Svetlana Nikolić (profesor fizike i informatike). Zahvalnost dugujemo i direktoru škole Bojanu Konataru koji je kao i uvek pokazao razumevanje za dodatnim edukativnim sadržajima u školi koji su u interesu dece, pre svega.

Predavanje je održao predsednik AD „Aristarh“ Slobodan Nikolić, tema predavanja je bilo zimsko nebo, sa posebnim osvrtom na sazvežđe Orion, po mnogima najlepše i najbogatije sazvežđe na nebu. Praktičan rad sa teleskopom i posmatranje realizovano zahvaljujući kolegi Milošu Stojadinoviću.

1 -

2 -

Koncept predavanja i kratak rezime je bio prema sledećem:

 1. Pozdravna reč i upoznavanje sa „CPN“-om i AD „Aristarh“, na zajedničkom projektu „Astronomska učionica pod vedrim nebom“.
 2. Predstavljena je osnovna ideja i misija projekta.
 3. Osnovni podaci o zimskom nebu i zimskim sazvežđima, sa posebnim osvrtom na sazvežđe Orion.
 4. Upoznavanje sa karakterističnim oblikom sazvežđa i čuvenom maglinom M42 – “rodilištem novih zvezda”.
 5. Višestruki zvezdani sistem Sigma Orionis, objašnjenje i posmatranje.
 6. Posmatranje teleskopom uz objašnjenje.
 7. Dodatna pitanja učenika vezano za ovu temu.

4 -

3 -

Kao i na prethodnim predavanjima akcenat je bio na INTERAKTIVNOSTI i predavač je podsticao učenike da se uključe u predavanje svojim pitanjima. Radoznala po prirodi, deca su postavljala mnogo pitanja iz najšireg spektra. Posebno su bila zainteresovana za to ko je odredio granice sazvežđima, kako su dobila imena, kao i za fizičke zakone i uslove koji su doveli do nastanka zvezda. Interesovala ih je i priroda maglina, iznenađena činjenicom da to što vide kroz teleskop zapravo ređe od najređeg vakuuma postignutog na Zemlji!

Petostruki zvezdani sistem Sigma Orionis im je bio posebno fascinantan i priča je odmah krenula u smeru kako bi bilo živeti na planeti koja se nalazi u ovakvom zvezdanom sistemu. Pored toliko svetla da li bi potencijalni stanovnici takvih planeta razvili astronomiju kakvu mi na Zemlji poznajemo?

Najvažniji cilj projekta je podsticanje mladih na razvijanje naučnog, kritičkog i razumskog pristupa prezentovanim činjenicama i pojavama. Ne manje važan je i cilj da se upoznaju sa praktičnim radom na teleskopu i iskuse nezamenljiv doživljaj da lično, svojim okom vide astronomske objekte.

6 -

8 -

Vreme je bilo odlično, prijatno toplo i vedro tako da smo neprekidno imali predavanje i posmatranje objekata, najčešće obe stvari istovremeno. Obzirom na veći broj pristune dece oko teleskopa je non-stop bila gužva. Par puta smo  morali i fizički da “branimo” teleskop od “nasrtaja” dece koja su podstaknuta komentarima onih koji su bili za okularom žurila da što pre priđu! Predavanje je trajalo preko 1,5 sat što je ponovo potvrdilo pravilo da je jedan školski čas stvarno prekratak!

Na kraju smo se još jednom zahvalili ljubaznim domaćinima O.Š. „Vuk Stefanović Karadžić“ i kompletnom kolektivu koji je prepoznao vrednost ovog projekta i omogućio nam da održimo predavanje u dvorištu škole.

Do skorog ponovnog viđenja, vedro nebo.

CPN & ARISTARH - TREĆE PREDAVANJE
Ratković 06.04.2019.
 • 40
 •  
 •  
 •  
 •  
 •