CPN & ARISTARH

“ASTRONOMSKA UČIONICA POD VEDRIM NEBOM”

-PRVO PREDAVANJE-

U saradnji Centra za promociju nauke (CPN) i astronomskog društva „Aristarh“ realizovano je prvo predavanje u okviru projekta „Astronomska učionica pod vedrim nebom“. Predavanje je održano u Osnovnoj školi „Vuk Stefanović Karadžić“ u Kragujevcu sa početkom u 20:00.

Prisutno je bilo 28 učenika sedmog razreda, 9 učenika šestog razreda, i nekoliko učenika viših i nižih razreda koji su čuli za predavanje i iskazali želju da prisustvuju. Pridružio nam se i deo profesorskog kolektiva, profesor fizike Svetlana Nikolić, profesori geografije Draga Kesić i Lidija Jeftić. Posebno nas je obradovalo i prisustvo jedne bivše učenice ove škole koja je sada gimnazijalka i koja nam je saopštila svoju odluku da će studirati astrofiziku!

Predavanje je održao predsednik AD „Aristarh“ Slobodan Nikolić, dok je praktičan rad sa teleskopom i posmatranje karakterističnih astronomskih objekata ostvareno zahvaljujući kolegama Milošu Stojadinoviću i Ivanu Jevremoviću.

2 -

Koncept predavanja i kratak rezime je bio prema sledećem:

 1. Pozdravna reč i upoznavanje sa „CPN“-om i AD „Aristarh“, na zajedničkom projektu „Astronomske učionice pod vedrim nebom“.
 2. Predstavljena je osnovna ideja i misija projekta.
 3. Veza između astronomije i ostalih prirodnih nauka, fizike, geografije, matematike, hemije, biologije…. (kao i zašto je astrologija totalna glupost).
 4. Kratak istorijat sa posebnim osvrtom na teme projekta, sazvežđa i zvezde, položaj Zemlje u svemiru, geocentrični i heliocentrični sistem, merenja i posmatranja antičkih astronoma.
 5. Pregled osnovnih sazvežđa, cirkumpolarna i letnja sazvežđa, orjentacija na nebu i pronalaženje zvezde Severnjače kao osnovnog orjentira. Objašnjenje severnog nebeskog pola i prividne rotacije neba.
 6. Pojam naše galaksije („Mlečni put“), položaj Sunca u našoj galaksiji i kratak osvrt na veličinu svemira i mesto naše galaksije u njemu.
 7. Važnost posmatračke lokacije i svetlosno zagađenje.
 8. Teleskop kao osnovni astronomski alat (istorijat, funkcija, važnost, delovi).
 9. Posmatranje karakterističnih astronomskih objekata kroz teleskop uz odgovarajuća objašnjenja i komentare.

1 -

Od samog početka predavač je insistirao na INTERAKTIVNOSTI i „provocirao“ slušaoce da se uključe u predavanje svojim pitanjima. Radoznala po prirodi, deca su postavljala pitanja iz najšireg spektra, od početničkih tipa „ako je Zemlja okrugla kako stojimo naglavačke na njoj“ do vrlo ozbiljnih kosmoloških pitanja o nastanku svemira, životu zvezda i budućnosti kosmosa! Odgovori prilagođeni uzrastu slušalaca uz njihovo odobravanje i dodatne komentare i pitanja.

Najvažniji cilj projekta je podsticanje mladih na razvijanje naučnog, kritičkog i zdravo razumskog pristupa prezentovanim činjenicama i pojavama. Ne manje važan je i cilj da se upoznaju sa praktičnim radom na teleskopu i iskuse nezamenljiv doživljaj da „uhvatiš foton koji je nezamislivo daleko i davno putovao kroz svemir baš do tvog oka“! Sigurni smo da su učenici prisutni na ovom predavanju usvojili baš ovo znanje da uvek i u svako doba koriste svoje „pametne mozgiće“.

3 -

Predviđeno je bilo da predavanje traje od 20:00 do 21:00 ali je nivo interaktivnosti i interesovanja bio takav da je trajalo punih dva sata (do 22:00), a pojedinci su ostali i posle toga.

Na kraju smo se još jednom zahvalili ljubaznim domaćinima O.Š. „Vuk Stefanović Karadžić“ i kompletnom kolektivu koji je prepoznao vrednost ovog projekta i omogućio nam da održimo predavanje u dvorištu škole.

4 -

CPN i AD „Aristarh“ nastavljaju projekat sa sledećim predavanjem, tema će biti naš prirodni satelit Mesec. Predavanje je najavljeno deci koja su tražila da bude odmah sutradan, ali moraćemo ipak da sačekamo pogodnu vidljivost Meseca. Priznajemo da i mi jedva čekamo novi susret!

Vedro nebo.

ISS vs MOON
CPN & ARISTARH - DRUGO PREDAVANJE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •